พัฒนาการของเด็กวัย 2-3 ขวบ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

พัฒนาการของเด็กวัย 2 – 3 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

– สามารถเดินขึ้น ลง บันไดได้ แต่ยังเดินสลับเท้าไม่ได้

– วิ่งได้ แต่ยังไม่มั่นคง กระโดด 2 ขาได้

– ยืนขาเดียวได้ แต่แค่เวลาสั้นๆ

– ปั่นจักรยาน 3 ล้อได้

– ร้องเพลงที่เนื้อหาสั้นๆ และง่ายๆ ได้

– ถอดเสื้อผ้าได้เอง

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

– มีความกลัวสิ่งแปลกใหม่ กลัวความมืด

– หวงของเล่น

– เรียนรู้จักคำใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

– เลียนแบบพฤติกรรมได้เร็ว

– ติดแม่

– รู้จักสีต่างๆ

– สมาธิในความสนใจสิ่งต่างๆ สั้น

หากพบว่าในวัยยนี้พัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย สามารถปรึกษาแพทย์ด้านพัฒนาการเด็กใก้ลบ้าน หรือนักกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ

Mynurz บริการนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด ส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการเด็กทางด้านร่างกาย

โทร 02 0263844 www.mynurz.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail