10 วิธีสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยสมาชิกในครอบครัว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคอันดับต้นๆที่ก่อให้เกิดความพิการและการเสียหายได้มากมาย ในการฟื้นฟูผู้ป่วย นอกเหนือจากการสร้างแรงจูงใจด้วยตนเองแล้ว ผู้ป่วยยังต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างแบบเต็มรูปแบบ

โรคหลอดเลือดสมองคือการสูญเสียการทำงานของสมอง หรือการทำงานของสมองลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการไหลเวียนเลือดไปยังสมองหยุดชะงัก อันมีสาเหตุจากการอุดตันจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง หรือมีเลือดออกในสมอง

ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด มักเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ในขณะที่โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากภาวะเลือดออกมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีภาวะหลอดเลือดอุดตันชนิดไม่รุนแรง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกว่า “โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว” Transient Ischemic Attacts (TIA) โดยปกติอาการจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราวมีสาเหตุเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

 

การฟื้นฟูแรงจูงใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการรักษา

ผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมักรู้สึกว่าตนเองเคยเป็นผู้ที่มีความสามารถ เคยทำทุกอย่างด้วยตนเองมาก่อน แต่ทว่าหลายคนอาจคิดว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอีกครั้ง ในทางกลับกัน ผู้ป่วยกลายเป็นภาระของสังคม เนื่องจากการสูญเสียความสามารถทางด้านร่างกายที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ไม่สามารถเคลื่อนไหวมือได้ พูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัด สูญเสียความสามารถในการกลืน หรือไม่สามารถเดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักจึงมักรู้สึกอับอายหรือด้อยค่า เนื่องจากไม่สามารถไปทำงานได้ตามเดิม  

ในความเป็นจริง มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยรู้สึกอยากแสวงหาการรักษาที่ถูกต้องและสมเหตุผล  อย่างไรก็ตาม การรักษาที่ถูกต้องและการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด หรืออรรถบำบัด (การบำบัดการพูด) สามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตปกติตามปกติ หรือใกล้เคียงภาวะปกติ

 

ความสำคัญของการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่มีต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ในความเป็นจริง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถกลับมามีบทบาทและมีส่วนร่วมในชีวิตทางสังคมหรือในครอบครัวได้อีกครั้ง ทั้งนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือครอบครัว การมีส่วนร่วมของครอบครัว เช่น การพาผู้ป่วยเดิน  การพูดจาสนทนากัน การอ่านและกิจกรรมประจำวันอื่นๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในบ้าน

ครอบครัวช่วยให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไร

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพมีความก้าวหน้าและซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งคุณภาพของบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ในขณะที่ การรักษาในโรงพยาบาลมีความจำเป็นเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินเท่านั้น เมื่อผ่านพ้นภาวะดังกล่าวไปแล้ว ระยะการฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครอบครัวต้องทราบเกี่ยวกับบริการต่างๆที่สามารถให้ความช่วยเหลือถึงที่บ้าน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักบำบัดการพูด และบริการฉุกเฉินอื่น ๆ ปัจจุบันมีทางออกที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านนั่นคือ มายเนอส(MyNurz) www.mynurz.com

Menepis Mitos dan Salah Paham Seputar Perawat Lansia

สิ่งที่ครอบครัวสามารถทำได้เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือ

  1. ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  2. จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา กิจกรรมและความก้าวหน้าที่ผู้ป่วยได้ทำไว้
  3. ดูแลการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ ห้ามหยุดและเปลี่ยนปริมาณของยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
  4. กระตุ้นให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย
  5. ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ
  6. ขอความช่วยเหลือจากบริการด้านสุขภาพเช่น มายเนิร์ซ (MyNurz) เพื่อการรักษาหรือฟื้นฟู
  7. นำผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อพบว่ามีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
  8. เมื่ออาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น ต้องกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางสังคม ซี่งอาจเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคนอื่นและกิจกรรมเชิงบวกอื่น ๆ
  9. กระตุ้นให้ผู้ป่วยการทำงานเบา ๆ ที่บ้านทุกครั้งที่ทำได้ ตัวอย่างเช่นการรับประทานยา การทำความสะอาดห้องนอนตนเอง เป็นต้น

 

การสนับสนุนจากครอบครัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกครอบครัวควรมีความมุ่งมั่นเพื่อให้ผู้ป่วยยังคงมีแรงจูงใจในการกู้คืนสภาพร่างกาย และจิตใจของตนเอง

หากคุณต้องการค้นหานักกายภาพบำบัดฝีมือดีเพื่อไปดูแลคุณถึงบ้าน หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการผู้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักอรรถบำบัด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-0263844 หรือ 088-874-6708เว็บไซต์ www.mynurz.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail