การสื่อสารกับผู้ที่มีภาวะการสื่อความหมายให้ได้ประสิทธิภาพ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

ภาวะเสียการสื่อความหมาย (Aphasia) คือ การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด เนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

 

วันนี้Mynurzมีวิธีที่ใช้การสื่อสารกับผู้ที่มีภาวะการสื่อความหมายให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดมาฝากกันค่ะ

 • พูดประโยคง่ายๆไม่ซับซ้อน
 • ใจเย็นและมีความอดทนในการสื่อสาร
 • หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะดึงความสนใจ ปิดทีวี ปิดวิทยุ
 • ใช้ท่าทาง หรืออุปกรณ์อื่นๆประกอบการสื่อสาร เช่น การเขียน รูปภาพ ทำท่าทางประกอบ
 • ทวนคำตอบ พูดทวนประโยคที่ผู้ป่วยตอบคุณมา เพื่อยืนยันว่า คุณเข้าใจในสิ่งที่ผู้ป่วยพูด

การสื่อสารกับผู้ที่มีภาวะเสียการสื่อความหมาย (Aphasia)

 • แม้การสื่อสารจำเป็นจะแตกต่างออกไป แต่จำไว้ว่าความรู้สึกนึกคิดของพวกเขายังเหมือนเดิม
 • การฟังของพวกเขาไม่ได้มีปัญหา ดังนั้นการพูดเสียงดังไม่ได้ช่วยอะไร
 • ภาวะเสียการสื่อความ ไม่ใช่โรคติดต่อ การสื่อสารกับพวกเขาแค่จำเป็นจะต้องพยายามมากขึ้นเท่านั้นข้อแนะนำสำหรับผู้ที่สูญเสียภาวะการสื่อความในการสื่อสารกับผู้อื่น
 • ใช้เวลาในการสื่อสารให้มากขึ้น ไม่ต้องเร่งรัดตัวเอง
 • บอกให้คนรอบๆตัวว่า วิธีการใดที่ใช้ได้ที่ดีสุดในการสื่อสารกับคุณ
 • ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ดินสอ ปากกาติดตัวไว้เสมอ เพื่อให้คู่สนทนาทราบว่าคุณต้องการอะไร
 • อย่าโทษตัวเองเมื่อคุณเกิดติดขัดในการสื่อสาร หรือพูดติดๆขัดๆ อดทนจนกว่าคุณจะรู้ว่าอะไรดีสำหรับคุณ เมื่อคุณติดขัดในการสื่อสาร
 • ให้ยอมรับตัวเองโดยไม่ต้องรู้สึกผิด
 • สรุปบทสนทนาที่คุยกันล่าสุด
 • ตัดสินใจว่าจะหยุดพูดก่อน หรือดำเนินการสนทนาต่อ


หากคุณต้องการค้นหานักกายภาพบำบัดฝีมือดีเพื่อไปดูแลคุณถึงบ้าน หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการผู้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-0263844 หรือ 088-874-6708 เว็บไซต์ www.mynurz.com

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail