กิจกรรมออกบูทกายภาพบำบัด Bike Run “ป้อมพระจุลจอมเกล้า เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อป่าชายเลน” 2017

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

กิจกรรมออกบูทกายภาพบำบัด Bike Run “ป้อมพระจุลจอมเกล้า เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อป่าชายเลน” 26 พ.ย. 2017

การวิ่งมาราธอน และการปั่นจักรยานกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย ทำให้กลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ร่วมกับการที่ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ จึงมีประชาชนจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แต่พบว่านักกีฬาและประชาชนที่ออกกำลังกายนั้น โดยมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มายเนิร์ซ (Mynurz) ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสมอง บางโพ-โครนัสเอเชีย จึงได้สนับสนุน ให้คำแนะนำและฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬา และผู้สนใจทั่วไป ในกิจกรรม Bike Run “ป้อมพระจุลจอมเกล้า เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อป่าชายเลน” 2017 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. 2560 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ความสำคัญของกายภาพบำบัดต่อการเล่นกีฬา

กายภาพบำบัดมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยหลังการบาดเจ็บให้กลับมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ รวมถึงยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันสมาคมกีฬาต่างๆ ในประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โดยจะมีนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬาเพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมในการออกกำลังกาย รักษาและบรรเทาอาการบาดเจ็บระหว่างการซ้อมและการแข่งขัน ประเมินความพร้อมในการลงแข่งขันของนักกีฬา รักษาและฟื้นฟูนักกีฬาหลังการแข่งขันให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์เพื่อเตรียมแข่งขันครั้งต่อไป นอกจากนี้สำหรับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงอาจมีนักกายภาพบำบัดประจำตัว เพื่อดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเฉพาะบุคคลจริงๆ

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การรักษาและฟื้นฟูเท่านั้น นักกายภาพบำบัดยังมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นกีฬา ซึ่งหากนักกีฬาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องตามรูปแบบการใช้งานจริง ส่งผลให้ลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ รวมถึงยังสามารถดูแลตัวเองไม่ให้กลับมาบาดเจ็บได้อีกด้วย

นักกายภาพบำบัดให้การรักษาแก่นักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บหลังจากการแข่งขัน

MyNurz Bike Run

นักกายภาพบำบัดให้การรักษาแก่นักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บหลังจากการแข่งขัน

ให้ความรู้และคำแนะนำด้านกายภาพบำบัดแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

 

สนใจบริการกายภาพบำบัดถึงบ้านทั่วประเทศ โทรศัพท์ 02-6466550, 065-7296550, 088-8746708

www.mynurz.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail