การรักษาโรคหลอดเลือดสมองไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป หากใส่ใจการป้องกัน

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Layanan Perawat dan Terapis ke Rumah Info MyNurz

โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนไปยังสมองถูกขัดขวาง โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการในผู้ใหญ่และบางคนเสียชีวิต ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจะลดลงได้เพียงแค่ปฏิบัติตามเคล็ดลับ 10 ประการ ดังนี้

1) การควบคุมความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีการควบคุม จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองถึง 4 เท่า ภาวะความดันโลหิตสูง ถ้าความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มม ปรอทซ้ำๆ ควรได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ  และหากคุณเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย คุณควรควบคุมความดันโลหิตของคุณให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 130/85 มม ปรอท นอกจากนี้ การใช้ยา และการดำเนินชีวิตมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิต การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การลดปริมาณแอลกอฮอล์ และลดการรับประทานเค็ม รวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอสามารถลดระดับความดันโลหิตได้

2) ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น โรคเบาหวานที่ไม่ได้ควบคุมเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทได้ ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มเป็น 1.5 เท่าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนั้น การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ การรับประทานยาตามที่แพทย์กำหนดไว้ และการตรวจน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ

Gangguan tidur dan Dumolid

3) การควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

ภาวะคอเลสเตอรอลสูงทำให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดในร่างกายของคุณ และทำให้เกิดการอุดตันของการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะที่สำคัญรวมทั้งสมอง จึงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง เราจึงต้องลดการบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและไขมันอิ่มตัว เช่นกะทิ อาหารทอด และอาหารทะเล

4) หยุดสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 1.5 ถึง 2.5 เท่า ความเสี่ยงนี้จะลดลงอย่างมากเมื่อคุณเลิกสูบบุหรี่ และความเสี่ยงจะเท่ากับผู้หยุดสูบบุหรี่แล้วภายใน 5 ปี เลิกสูบบุหรี่ในวันนี้ โดยปรึกษากับแพทย์ที่สามารถช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่ได้

5) รักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

โรคอ้วนคือการสะสมของไขมันส่วนเกิน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และระดับคอเลสเตอรอลสูง ความเสี่ยงต่อการเป็นสูงจะมากเมื่อมีไขมันรอบบริเวณรอบท้อง คุณสามารถคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) โดยใช้ความสูงและน้ำหนัก เพื่อให้ได้ค่าดัชนีมวลกายของคุณเพียงหารน้ำหนักของคุณเป็นกิโลกรัมตามความสูงของคุณเป็นเมตรยกกำลังสอง BMIที่เหมาะสำหรับโครงร่างของคนเอเชียคือ 18.5-23.9 น้ำหนักที่เหมาะสมจะควบคุมได้โดยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นประจำ

6) อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารที่ที่ไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และคอเลสเตอรอลสูง การบริโภคเกลือและแอลกอฮอล์มากเกินไปจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เริ่มต้นเสียแต่วันนี้ด้วยอาหารสุขภาพที่มีปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสม มีเส้นใยสูง มีคอเลสเตอรอลต่ำ และลดปริมาณเกลือ

7) เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นตามแบบแบบแผนการดำเนินชีวิต เช่น ออกกำลังกายอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ 30-60 นาทีในแต่ละครั้ง ค้นหารูปการออกกำลังกายที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบุคลิกภาพของคุณ การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยลดความอ้วน ช่วยในการป้องกันและควบคุมความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะคอเลสเตอรอลสูง และโรคหลอดเลือดสมอง

8) การรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และคอเลสเตอรอลสูง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ แม้ว่าคุณจะรู้สึกสบายดีก็ตาม ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และคอเลสเตอรอลสูงสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยยา การไม่รับประทานยาตามแพทย์สั่ง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

Pentingnya fisioterapi untuk pasien pasca stroke

9) การตรวจสุขภาพเป็นประจำ

มีเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจสอบระดับความดันโลหิต คอเลสเตอรอล และน้ำตาลในเลือด ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้สามารถตรวจพบได้ก่อนเกิดภาวะคุกคามจากโรค

10) รับรู้อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองบางครั้งอาจมีอาการเตือนที่เรียกว่าการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองชั่วคราว (TIA) อย่างไรก็ตาม การขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองชั่วคราว มักเกิดขึ้นตามหลังโรคหลอดเลือดสมอง ที่อาจทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิต ดังนั้น หากคุณมีอาการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองชั่วคราว เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องรีบไปที่โรงพยาบาลแบบฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด

 

วิธีการ FAST ต่อไปนี้เพื่อตรวจหาอาการหลอดเลือดสมองหรืออาการการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองชั่วคราว :

F (Facial Dropping) คือการใบหน้าเบี้ยวขณะให้ยิ้ม

A (Arm Weakness) คือความอ่อนแอของแขนเมื่อยกขึ้น

S (Speech) คือการพูดไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถเข้าใจคำพูด และ

T (Time) คือเวลาให้รีบนำตัวไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

 

หากคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองและต้องการการฟื้นฟู มายเนิร์ซมีนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญที่จะให้การดูแลรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงชีวิตประจำวันเดิมได้มากที่สุด

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ +66 2 545 1336, +66 65 729 6550 เว็บไซต์ www.mynurz.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail