ศูนย์รวมเครือขายผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและนักกายภาพ
ที่จะไปดูแลท่านถึงบ้าน
เริ่มทำการค้นหา

021-2205 7505

หากท่านเป็นพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักบำบัดการพูด และต้องการสมัครเป็นผู้ดูแล

ร่วมงานกับเรา

หากคุณคือ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและนักอรรถบำบัด สามารถลงทะเบียนผ่านมายเนิร์ซ เพื่อรับงานเสริมได้ง่ายๆ และฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ลงทะเบียน

บริการของเรา

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

พยาบาล

ต้องการพยาบาลเฝ้าไข้ เข้ากะ 12ชั่วโมง หรือไปเพื่อดูแลช่วงสั้นๆ(เช่น การทำแผล)

ค้นหาพยาบาล
บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

นักกายภาพบำบัด

ตรวจประเมิน ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย แก่ผู้มีความผิดปกติเนื่องจากโรคหรือได้รับบาดเจ็บ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด

ค้นหานักกายภาพบำบัด
บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

นักกิจกรรมบำบัด

ตรวจประเมิน บำบัดฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน ด้วยสื่อวิธีการทางกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะความสามารถของการทำกิจวัตรประจำวัน

ค้นหานักกิจกรรมบำบัด
บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

นักบำบัดการพูด

ตรวจประเมิน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด

ค้นหานักอรรถบำบัด
บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

สูตินรีเวช

ให้การดูแลแม่และทารก

ค้นหาผู้ช่วยพยาบาล

การทำงาน

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

กรุณาเลือกวิธีการจองบริการดังต่อไปนี้

ท่านสามารถเลือกผู้ดูแลและจองบริการได้ด้วยตนเอง จองบริการ หรือให้ผู้ดูแลเสนอราคาเข้ามา เพื่อให้ท่านเลือก ขอรับการเสนอราคา

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

เลือกผู้ดูแล

ระบุวันและเวลาที่ต้องการรับบริการ

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

จองและชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ ดำเนินการชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับ การแนะนำขั้นตอนการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแล

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

ยืนยันการลงทะเบียน

ยืนยันการลงทะเบียนและ กรอกข้อมูล ทักษะ ประสบการณ์ ราคา และพื้นที่ให้บริการ

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

อัพเดทตารางเวร

อัพเดทตารางเวรเป็นประจำ

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีการจอง

จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการจองเวลาขึ้นเวร และสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

สถานที่

ลงทะเบียน
ประเทศอินโดนีเซีย
ลงทะเบียน
ประเทศไทย
ลงทะเบียน
สิงคโปร์

เร็วๆนี้
สิงคโปร์ - เร็วๆนี้

พันธมิตรของเรา

  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน