บริการของเรา

การทำงาน

กรุณาเลือกวิธีการจองบริการดังต่อไปนี้

ท่านสามารถเลือกผู้ดูแลและจองบริการได้ด้วยตนเอง จองบริการ หรือให้ผู้ดูแลเสนอราคาเข้ามา เพื่อให้ท่านเลือก ขอรับการเสนอราคา

เลือกผู้ดูแล

ระบุวันและเวลาที่ต้องการรับบริการ

จองและชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ ดำเนินการชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับ การแนะนำขั้นตอนการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแล

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

ยืนยันการลงทะเบียน

ยืนยันการลงทะเบียนและ กรอกข้อมูล ทักษะ ประสบการณ์ ราคา และพื้นที่ให้บริการ

อัพเดทตารางเวร

อัพเดทตารางเวรเป็นประจำ

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีการจอง

จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการจองเวลาขึ้นเวร และสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

สถานที่

Mynurz Indonesia

ประเทศอินโดนีเซีย

● Jakarta
● Yogyakarta
● Bandung
● Surabaya
● Medan
● Balikpapan
● Manado
Mynurz Thailand

ประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร - August 2017
Mynurz Singapore

สิงคโปร์

สิงคโปร์ - August 2017