ติดต่อเจ้าหน้าที่ 021-2205 7505 atau +62811 1929 119

ศูนย์รวมเครือขายผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและนักกายภาพ
ที่จะไปดูแลท่านถึงบ้าน
เริ่มทำการค้นหา

021-2205 7505

หากท่านเป็นพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักบำบัดการพูด และต้องการสมัครเป็นผู้ดูแล

ร่วมงานกับเรา

หากคุณคือ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและนักอรรถบำบัด สามารถลงทะเบียนผ่านมายเนิร์ซ เพื่อรับงานเสริมได้ง่ายๆ และฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ลงทะเบียน

บริการของเรา

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

พยาบาล

ต้องการพยาบาลเฝ้าไข้ เข้ากะ 12ชั่วโมง หรือไปเพื่อดูแลช่วงสั้นๆ(เช่น การทำแผล)

ค้นหาพยาบาล
บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

นักกายภาพบำบัด

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

ค้นหานักกายภาพบำบัด
บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

นักกิจกรรมบำบัด

บำบัดรักษา เพื่อลดอาการเจ็บปวด เพื่อเพิ่มความสามารถในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

ค้นหานักกิจกรรมบำบัด
บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

นักบำบัดการพูด

การฝึกและฟื้นฟูความสามารถในการพูดและกลืนอาหาร

ค้นหานักอรรถบำบัด
บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

สูตินรีเวช

ให้การดูแลแม่และทารก

ค้นหาผู้ช่วยพยาบาล

การทำงาน

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

กรุณาเลือกวิธีการจองบริการดังต่อไปนี้

ท่านสามารถเลือกผู้ดูแลและจองบริการได้ด้วยตนเอง จองบริการ หรือให้ผู้ดูแลเสนอราคาเข้ามา เพื่อให้ท่านเลือก ขอรับการเสนอราคา

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

เลือกผู้ดูแล

ระบุวันและเวลาที่ต้องการรับบริการ

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

จองและชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ ดำเนินการชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับ การแนะนำขั้นตอนการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแล

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

ยืนยันการลงทะเบียน

ยืนยันการลงทะเบียนและ กรอกข้อมูล ทักษะ ประสบการณ์ ราคา และพื้นที่ให้บริการ

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

อัพเดทตารางเวร

อัพเดทตารางเวรเป็นประจำ

บริการทางการพยาบาลและกายภาพบำบัดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีการจอง

จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการจองเวลาขึ้นเวร และสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

สถานที่

ลงทะเบียน
ประเทศอินโดนีเซีย
● จาการ์ต้า
● ยอกยาการ์ต้า
● บันดุง
● สุราบายา
● เมดาน
● บาลิกปาปัน
● มานาโด
ลงทะเบียน
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียน
สิงคโปร์
สิงคโปร์ - เร็วๆนี้
● จาการ์ต้า
● ยอกยาการ์ต้า
● บันดุง
● สุราบายา
● เมดาน
● บาลิกปาปัน
● มานาโด
กรุงเทพมหานคร
สิงคโปร์ - เร็วๆนี้

พันธมิตรของเรา

  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน
  • ลงทะเบียน