ติดต่อเจ้าหน้าที่ 021-2205 7505 atau +62811 1929 119

ศูนย์รวมเครือขายผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและนักกายภาพ
ที่จะไปดูแลท่านถึงบ้าน
เริ่มทำการค้นหา

021-2205 7505

บริการของเรา

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

พยาบาล

ต้องการพยาบาลเฝ้าไข้ เข้ากะ 12ชั่วโมง หรือไปเพื่อดูแลช่วงสั้นๆ(เช่น การทำแผล)

จองบริการ
MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

นักกายภาพบำบัด

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

จองบริการ
MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

นักกิจกรรมบำบัด

บำบัดรักษา เพื่อลดอาการเจ็บปวด เพื่อเพิ่มความสามารถในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

จองบริการ
MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

นักบำบัดการพูด

การฝึกและฟื้นฟูความสามารถในการพูดและกลืนอาหาร

จองบริการ
MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

สูตินรีเวช

ให้การดูแลแม่และทารก

จองบริการ

การทำงาน

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

กรุณาเลือกวิธีการจองบริการดังต่อไปนี้

ท่านสามารถเลือกผู้ดูแลและจองบริการได้ด้วยตนเอง จองบริการ หรือให้ผู้ดูแลเสนอราคาเข้ามา เพื่อให้ท่านเลือก ขอรับการเสนอราคา

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

เลือกผู้ดูแล

ระบุวันและเวลาที่ต้องการรับบริการ

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

จองและชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ ดำเนินการชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับ การแนะนำขั้นตอนการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแล

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

ยืนยันการลงทะเบียน

ยืนยันการลงทะเบียนและ กรอกข้อมูล ทักษะ ประสบการณ์ ราคา และพื้นที่ให้บริการ

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

อัพเดทตารางเวร

อัพเดทตารางเวรเป็นประจำ

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีการจอง

จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการจองเวลาขึ้นเวร และสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

สถานที่

MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online
ประเทศอินโดนีเซีย
● Jakarta
● Yogyakarta
● Bandung
● Surabaya
● Medan
● Balikpapan
● Manado
MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
MyNurz solusi mencari perawat, home care, dan terapis online
สิงคโปร์
สิงคโปร์ - Coming Soon
● Jakarta
● Yogyakarta
● Bandung
● Surabaya
● Medan
● Balikpapan
● Manado
กรุงเทพมหานคร
Singapore - Coming Soon

Our Partners