บริการจาก MyNurz เพื่อธุรกิจคุณ

สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงงาน ทีมกีฬา สถานประกอบการอื่น ๆ รวมถึงโรงพยาบาล ที่มีความประสงค์ต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ เราพร้อมให้บริการตลอด 24x7


บริการสำหรับธุรกิจของคุณ

บริการพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล สำหรับ โรงงาน โรงเรียน โรงแรม อาคารสำนักงาน สถานประกอบการต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

บริการอบรมสัมนา / ทีมกีฬา

บริการฝึกอบรมให้ความรู้ทางสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร
บริการจัดหาพยาบาล นักกายภาพบำบัด เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแข่งขันกีฬา งานวิ่งมาราธอน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและประกันภัย

MyNurz บริการจัดหาพนักงาทางการสาธารณะสุข ไม่ว่าจะเป็น พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล
นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยสามารถจัดหาให้ตรงตามความต้องลูกค้าให้ได้ดีที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม »