พยาบาลผดุงครรภ์ที่บ้าน <br> (Midwife)

พยาบาลผดุงครรภ์ที่บ้าน
(Midwife)

บริการดูแลคุณแม่ก่อนและหลังคลอด ดูแลทารกแรกเกิด สามารถทำคลอดกรณีคลอดปกติได้ ช่วยคุณแม่เตรียมตัวเมื่อถึงเวลาคลอด การให้นมลูก และสอนการดูแลทารกแรกเกิดให้กับคุณแม่มือใหม่ ทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัด ในกรณีคุณแม่มีปัญหาน้ำนมไหลน้อย ท่อนมอุดตัน หรือเต้านมคัด หรือเป็นที่ปรึกษาให้คุณแม่ที่มีภาวะเครียดจากการดูแลทารก รวมถึงดูแลอาหารให้เหมาะสมกับคุณแม่หลังคลอด


ทำไมลูกค้าจึงเลือกใช้บริการของ MyNurz:

 • ปรึกษาปัญหาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้ฟรี
 • มีการคัดสรรพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการผดุงครรภ์โดยเฉพาะ
 • พยาบาลที่ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรม มีประสบการณ์ตรง และได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทุกคน
 • ส่งโปรไฟล์ของพยาบาลให้ลูกค้าเลือกได้ ก่อนออกให้บริการ
 • ให้บริการได้ทั่วประเทศไทย
 • สามารถส่งพยาบาลไปให้บริการได้ภายใน 6 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพ และภายใน 48 ชั่วโมงในต่างจังหวัด
 • มีการติดตามผลการทำงานของพยาบาลจากส่วนกลาง และรายงานผลสุขภาพและกิจกรรมให้กับญาติทราบเป็นรายสัปดาห์
 • มีการการันตีการให้บริการของพยาบาล หากลูกค้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนพยาบาลผู้ให้บริการคนใหม่ได้ หรือขอรับเงินส่วนที่เหลือจากการใช้บริการคืนได้ตามสัดส่วนจำนวนวันที่เหลือ


คุณสมบัติของพยาบาลผดุงครรภ์จาก MyNurz:

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • มีประสบการณ์โดยตรงกับงานผดุงครรภ์
 • มีประวัติการทำงานที่ดี ผ่านการตรวจประวัติอาชญกรรม


หน้าที่ของพยาบาลผดุงครรภ์:

หน้าที่เฉพาะทางของพยาบาลผดุงครรภ์

 • วินิจฉัยการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์
 • วางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์
 • บริบาลครรภ์ โดยการรับฝากครรภ์ คัดกรอง และส่งต่อในรายผิดปกติ และประยุกต์หลักการดูแลให้สอดคล้องกับสภาพและวัฒนธรรมของหญิงตั้งครรภ์
 • ทำคลอดปกติ
 • ตัด และซ่อมแซมฝีเย็บ
 • เตรียมและช่วยคลอดกรณีคลอดปกติ
 • ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา และทารก ตลอดการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด
 • ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ดูแลมารดา และทารกที่ปกติ มีภาวะแทรกซ้อน และฉุกเฉิน
 • ให้ความรู้ และให้การปรึกษาครอบครัวในการวางแผนครอบครัว และการเตรียมตัว เป็นบิดา มารดา และการดูแลตนเองของมารดาในทุกระยะของการตั้งครรภ์
 • เป็นที่ปรึกษาให้คุณแม่ที่มีภาวะเครียดจากการดูแลทารก

หน้าที่ดูแลทั่วไป

 • การวัดสัญญาณชีพ
 • การบันทึกสารน้ำเข้า-ออกร่างกาย
 • การดูดเสมหะ
 • ดูแลความสุขสบายความสะอาดของผู้ป่วยและดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
 • การอาบน้ำ เช็ดตัว สระผม แปรงฟัน ผู้ป่วยบนเตียง
 • การดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ
 • จัดยา
 • พาไปพบแพทย์ตามนัด
 • จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วย
 • ออกกำลังกายพื้นฐานและนวดผ่อนคลายพื้นฐาน

หน้าที่ของพยาบาลผดุงครรภ์:

 • คุณแม่ก่อนคลอดที่ไม่มีคนดูแล
 • คุณแม่หลังคลอดที่ต้องการผู้ดูแล คุณแม่ผ่าคลอด
 • คุณแม่มือใหม่ที่ยังไม่เคยมีบุตร ต้องการผู้ดูแลมืออาชีพ
 • คุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมไหลน้อย ท่อนมอุดตัน หรือเต้านมคัด
 • คุณแม่ที่มีภาวะเครียดจากการดูแลทารก

การให้บริการ


สนใจบริการหรือขอคำแนะนำได้ฟรี

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

Booking Form

กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการใช้บริการ


รูปแบบบริการที่ต้องการ

ที่อยู่


ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีบัญชีการใช้งานของ Mynurz กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์

เพศ

   


Ex: name@domain.com


ตัวอย่าง : 0888746708


เราต้องการข้อมูลของผู้ป่วย

ข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ป่วยจะสามารถให้เราให้บริการอย่างถูกต้อง

เพศ

   

วันที่เกิด

ตัวอย่าง: 01/01/1970

อายุ

ตัวอย่าง: 50

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

โรค(ตามแพทย์วินิจฉัย)

ตัวอย่าง: Stroke, Diabetes Melitus

อาการปัจจุบัน

ตัวอย่าง: ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือในการเดิน และรับประทานอาหาร

โปรดระบุหากผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม

ตัวอย่าง: NGT, Catheter, Oxygen

ประวัติทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ตัวอย่าง: เป็นโรคหลอดเลือดสมอง