พยาบาลเยี่ยมบ้าน

พยาบาลเยี่ยมบ้าน

Mynurz เรามีบริการพยาบาลเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการให้การดูแลระยะสั้น เช่น เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยาง ทำแผล สวนปัสสาวะ รวมถึงบริการพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เพื่อพบแพทย์ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง

ประเภทงาน

ใส่สายทางจมูก

ใส่สายสวนฉี่

ให้น้ำเกลือ

ฉีดยา

ทำแผล

พาไปพบแพทย์

แบบขอรับบริการ

กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการใช้บริการ


รูปแบบบริการที่ต้องการ

ที่อยู่


ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีบัญชีการใช้งานของ Mynurz กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์

เพศ

   


Ex: name@domain.com


ตัวอย่าง : 0888746708


เราต้องการข้อมูลของผู้ป่วย

ข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ป่วยจะสามารถให้เราให้บริการอย่างถูกต้อง

เพศ

   

วันที่เกิด

ตัวอย่าง: 01/01/1970

อายุ

ตัวอย่าง: 50

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

โรค(ตามแพทย์วินิจฉัย)

ตัวอย่าง: Stroke, Diabetes Melitus

อาการปัจจุบัน

ตัวอย่าง: ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือในการเดิน และรับประทานอาหาร

โปรดระบุหากผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม

ตัวอย่าง: NGT, Catheter, Oxygen

ประวัติทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ตัวอย่าง: เป็นโรคหลอดเลือดสมอง