ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

Mynurz บริการผู้ช่วยพยาบาล มีประสบการณ์ ผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันที่ผ่านการรับรอง มีใบรับรองการจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยทั่วไป ทั้งนอนติดเตียงและช่วยเหลือตัวเองได้ ดูแลเรื่องการจัดยาและอาหารตามคำสั่งแพทย์ ดูแลเรื่องความสะอาด และกิจกรรมต่างๆ ของผู้ป่วย เป็นต้น สามารถดูแลท่านได้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

ประเภทงาน

เลือกบริการแบบ 12 ชม

เลือกบริการแบบ 24 ชม

เลือกแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

แบบขอรับบริการ

กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการใช้บริการ


รูปแบบบริการที่ต้องการ

ที่อยู่

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีบัญชีการใช้งานของ Mynurz กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์

เพศ

   


Ex: name@domain.com


ตัวอย่าง : 0888746708


เราต้องการข้อมูลของผู้ป่วย

ข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ป่วยจะสามารถให้เราให้บริการอย่างถูกต้อง

เพศ

   

วันที่เกิด

ตัวอย่าง: 01/01/1970

อายุ

ตัวอย่าง: 50

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

โรค(ตามแพทย์วินิจฉัย)

ตัวอย่าง: Stroke, Diabetes Melitus

อาการปัจจุบัน

ตัวอย่าง: ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือในการเดิน และรับประทานอาหาร

โปรดระบุหากผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม

ตัวอย่าง: NGT, Catheter, Oxygen

ประวัติทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ตัวอย่าง: เป็นโรคหลอดเลือดสมอง