บริการพยาบาลวิชาชีพดูแลที่บ้าน <br> (Home Care Registered Nurse)

บริการพยาบาลวิชาชีพดูแลที่บ้าน
(Home Care Registered Nurse)


บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยพยาบาลวิชาชีพ สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยวิกฤติ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ป่วยเด็กและเด็กแรกคลอด ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่เฉพาะพยาบาลเท่านั้นจะให้บริการได้ เช่น การสอดท่อ และการฉีดยา โดยสามารถให้บริการทั้งแบบไป-กลับ หรือพักอาศัยที่บ้านผู้ป่วย, บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระหว่างเดินทาง โดยพยาบาลวิชาชีพที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ สามารถเดินทางไปกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหรือออกจากโรงพยาบาล หากมีสภาพร่างการพร้อมที่จะขึ้นเครื่องกลับบ้าน (Fit to Fly)แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีพยาบาลคอยดูแลระหว่างการเดินทางกลับบ้าน โดยพยาบาลจะรับคำแนะนำในการดุแลผู้ป่วยจากแพทย์ผู้ดูแลโดยตรงในวันที่ไปรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและสามารถดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเมื่อกลับถึงบ้าน และสอนญาติของผู้ป่วยที่จะดูแลผู้ป่วยต่อไปได้, บริการเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลระยะสั้นๆ หรือเป็นครั้งคราว เช่น เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยาง ให้น้ำเกลือ ฉีดยา ทำแผล เปลียนสายสวนปัสสาวะ พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เพื่อพบแพทย์ และช่วยประเมินสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย หลังจากนั้นอาจจะไปเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจที่จะดูแลตนเองหรือผู้ป่วยได้เอง


ทำไมลูกค้าจึงเลือกใช้บริการของ MyNurz

  • ผู้ช่วยพยาบาลที่ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรม มีประสบการณ์ตรง และได้รับรองการจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ทุกคน
  • ส่งโปรไฟล์ของผู้ช่วยพยาบาลให้ลูกค้าเลือกได้ ก่อนให้บริการ
  • ให้บริการทั่วประเทศไทย
  • สามารถส่งผู้ช่วยพยาบาลไปให้ริการได้ภายใน 6 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพ และภายใน 48 ชั่วโมงในต่างจังหวัด
  • มีการติดตามผลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาลจากส่วนกลาง และรายงานผลสุขภาพและกิจกรรมให้ทราบเป็นรายสัปดาห์
  • มีการการันตีการให้บริการของผู้ช่วยพยาบาล หากลูกค้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้ช่วยพยาบาลผู้ให้บริการคนใหม่ได้ หรือขอรับเงินส่วนที่เหลือจากการใช้บริการคืนได้ตามสัดส่วนจำนวนวันที่เหลือ

คุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาลจาก MyNurz

  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี จากสถานบันที่สภาการพยาบาลรับรอง
  • ได้รับรองการจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีประสบการณ์โดยตรงกับงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
  • มีประวัติการทำงาน ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม

การให้บริการ

เลือกบริการแบบ 12 ชม

เลือกบริการแบบ 24 ชม

เลือกแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน


สนใจบริการหรือขอคำแนะนำได้ฟรี

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบขอรับบริการ

กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการใช้บริการ


รูปแบบบริการที่ต้องการ

ที่อยู่

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีบัญชีการใช้งานของ Mynurz กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์

เพศ

   


Ex: name@domain.com


ตัวอย่าง : 0888746708


เราต้องการข้อมูลของผู้ป่วย

ข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ป่วยจะสามารถให้เราให้บริการอย่างถูกต้อง

เพศ

   

วันที่เกิด

ตัวอย่าง: 01/01/1970

อายุ

ตัวอย่าง: 50

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

โรค(ตามแพทย์วินิจฉัย)

ตัวอย่าง: Stroke, Diabetes Melitus

อาการปัจจุบัน

ตัวอย่าง: ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือในการเดิน และรับประทานอาหาร

โปรดระบุหากผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม

ตัวอย่าง: NGT, Catheter, Oxygen

ประวัติทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ตัวอย่าง: เป็นโรคหลอดเลือดสมอง


พันธมิตรของเรา