โปรโมชั่นพิเศษ

ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เลือกใช้บริการ MyNurz

โปรโมชั่นนวดเปิดท่อน้ำนม

โปรโมชั่นสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาการให้นมบุตร ด้วยการนวดเปิดท่อน้ำนมโดยนักกายภาพมืออาชีพ

Booking period

30-Jul-2020 - 31-Dec-2020

รายละเอียด

โปรโมชั่นกายภาพบำบัดถึงบ้าน

โปรโมชั่นนักกายภาพบำบัดรักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกทับเส้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

Booking period

31-Jul-2020 - 31-Dec-2020

รายละเอียด

โปรโมชั่นนักกิจกรรมบำบัดถึงบ้าน

กิจกรรมบำบัดรักษาผู้ป่วยมีความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นพัฒนาการล่าช้า ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม

Booking period

01-Aug-2020 - 31-Dec-2020

รายละเอียด

โปรโมชั่นผู้ช่วยเหลือคนไข้ถึงบ้าน

โปรโมชั่นผู้ช่วยเหลือคนไข้ถึงบ้าน สำหรับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่อาการไม่ร้ายแรงช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมให้บริการภายใน 6 ชม.

Booking period

03-Aug-2020 - 31-Dec-2020

รายละเอียด

โปรโมชั่นพยาบาลเปลี่ยนสายถึงบ้าน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ติดร่างกายและต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่เสมอ โดยพยาบาลวิชาชีพ

Booking period

03-Aug-2020 - 31-Dec-2020

รายละเอียด

โปรโมชั่นรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม

MyNurz ขอเสนอโปรโมชั่นคอร์สรักษาออฟฟิศซินโดรม เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างการ ให้พร้อมทำงาน รับรองผลตามเกณฑ์ประเมิน

Booking period

06-Aug-2020 - 31-Dec-2020

รายละเอียด