โปรโมชั่นพิเศษ

ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เลือกใช้บริการ MyNurz

บริการการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

บริการต้องการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้างาน ไม่ว่าจะเป็น พนักงานบริษัท อีเว้นต์ต่างๆ โรงแรม หรือจะเป็นรับเหมางานโครงการ ฯลฯ

Booking period

21-Oct-2021 - 31-Jan-2022

รายละเอียด

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19

MyNurz บริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน Antibody หลังฉีดวัคซีนครบ 2 บริการ ถึงบ้าน สถานประกอบการ โรงงาน บริษัท หรือ ออฟฟิศ

Booking period

20-Sep-2021 - 31-Dec-2021

รายละเอียด

ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง ปวดคอ บ่าไหล่

Mynurz ให้บริการจัดส่งนักกายภาพบำบัดวิชาชีพถึงบ้านคุณ โดยนักกายภาพบำบัดของ Mynurz มีความชำนาญในการดูแลรักษา ออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ บ่า ไหล่ ก็หายได้

Booking period

16-Sep-2021 - 31-Dec-2021

รายละเอียด

บริการตรวจ Covid-19 แบบเชิงรุกโดยพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการตรวจโควิด

บริการตรวจ Covid-19 แบบเชิงรุกโดยพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการตรวจโควิด จุดคัดกรอก ดูแลผู้ป่วยกักตัว โรงงาน บริษัท หน่วยงานรัฐ หน่วยงานราชการ โรงบาลสนาม พื้นที่กักตัว ที่บ้าน

Booking period

07-Aug-2021 - 31-Dec-2021

รายละเอียด

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังการติดเชื้อในผู้ป่วย Covid-19

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังการติดเชื้อในผู้ป่วย Covid-19 ด้วยการกายภาพบำบัด ที่บ้าน บริษัท โรงงาน

Booking period

06-Aug-2021 - 31-Dec-2021

รายละเอียด

บริการตรวจ Covid-19 แบบเชิงรุกโดยพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการตรวจโควิด จุดคัดกรอก ดูแลผู้ป่วยกักตัว โรงงาน บริษัท หน่วยงานรัฐ หน่วยงานราชการ โรงบาลสนาม พื้นที่กักตัว ที่บ้าน

บริการตรวจ Covid-19 แบบเชิงรุกโดยพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการตรวจโควิด จุดคัดกรอก ดูแลผู้ป่วยกักตัว โรงงาน บริษัท หน่วยงานรัฐ หน่วยงานราชการ โรงบาลสนาม พื้นที่กักตัว ที่บ้าน

Booking period

20-Jul-2021 - 31-Dec-2021

รายละเอียด

พยาบาลดูแลผู้ป่วย COVID-19 (Home Quarantine)

บริการสำหรับดูแลผู้ป่วยโดยพยาบาลวิชาชีพ กายภาพบำบัดที่บ้าน ผู้ช่วยพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด

Booking period

05-Jul-2021 - 31-Dec-2021

รายละเอียด

Nurse Home Visit

บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ติดร่างกายและต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่เสมอ โดยพยาบาลวิชาชีพ

Booking period

18-Jan-2021 - 31-Mar-2022

รายละเอียด

ผู้ช่วยพยาบาล

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผู้ช่วยพยาบาล

Booking period

15-Jan-2021 - 12-Feb-2021

รายละเอียด

นักกายภาพบำบัดถึงบ้าน

MyNurz บริการกายภาพบำบัดที่บ้าน

Booking period

15-Jan-2021 - 28-Feb-2022

รายละเอียด