โปรโมชั่นพิเศษ

ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เลือกใช้บริการ MyNurz

โปรโมชั่นสุดคุ้มทุกวันพุธ MyNurz on wednesday

บริการสำหรับดูแลผู้ป่วยโดยพยาบาลวิชาชีพ กายภาพบำบัดที่บ้าน ผู้ช่วยพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด

Booking period

15-Feb-2021 - 05-Mar-2021

รายละเอียด

Nurse Home Visit

บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ติดร่างกายและต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่เสมอ โดยพยาบาลวิชาชีพ

Booking period

18-Jan-2021 - 18-Feb-2021

รายละเอียด

ผู้ช่วยพยาบาล

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผู้ช่วยพยาบาล

Booking period

15-Jan-2021 - 12-Feb-2021

รายละเอียด

นักกายภาพบำบัดถึงบ้าน

MyNurz บริการกายภาพบำบัดที่บ้าน

Booking period

15-Jan-2021 - 19-Feb-2021

รายละเอียด

บริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19

บริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน Covid-19

Booking period

11-Jan-2021 - 14-Feb-2021

รายละเอียด