Promo โปรโมชั่นผู้ช่วยพยาบาล

โปรโมชั่นผู้ช่วยพยาบาล

โปรโมชั่นสำหรับผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ ที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ ร่วมกับบริการอื่น ๆ

โปรโมชั่นส่วนลด ผู้ช่วยพยาบาลเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ร่วมกับ พยาบาลเยี่ยมบ้าน นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด สำหรับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ ในราคา เหมา ๆ ต่อ packet เพียง 28000 บาท


ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้ในข้อกำหนดในการให้บริการ

Promo expired

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรโมชั่นส่วนลด ผู้ช่วยพยาบาลเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ร่วมกับ พยาบาลเยี่ยมบ้าน นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด สำหรับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้  ในราคา เหมา ๆ ต่อ package เพียง 28,000 บาท

 

เงื่อนไขการบริการ

 packages 1  ผู้ช่วยพยาบาล  10 ครั้ง คู่กับ นักกายภาพที่บ้าน  10 ครั้ง ( ราคาเต็ม39,000)  เหลือเพียง 28,000 บาท

 packages 2 ผู้ช่วยพยาบาล 10 ครั้ง  คู่กับ พยาบาลเยี่ยมบ้าน 10 ครั้ง (ราคาเต็ม 42,000) เหลือเพียง 28,000 บาท

 packages 3 ผู้ช่วยพยาบาล 10 ครั้ง  คู่กับ นักกิจกรรมบำบัด  5 ครั้ง (ราคาเต็ม 49,000) เหลือเพียง 28,000 บาท


** สงวนสิทธิหลังจากชำระค่าบริการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนบริการเป็นอื่น ๆ ได้ **

** ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  020263844 062425688 0661685688  Line Id : @mynurz.th