Promo โปรโมชั่นนักกิจกรรมบำบัดถึงบ้าน

โปรโมชั่นนักกิจกรรมบำบัดถึงบ้าน

กิจกรรมบำบัดรักษาผู้ป่วยมีความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นพัฒนาการล่าช้า ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม

บริการกิจกรรมบำบัดที่บ้าน โดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพและมากประสบการณ์ สำหรับ ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กกลุ่ม ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม หรือในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว อัมพาต กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บของแขนและมือส่งผลต่อการทำงาน กลุ่มที่บกพร่องทางการสื่อสาร เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นและร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่


ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้ในข้อกำหนดในการให้บริการ

Booking period

01-Aug-2020 - 31-Dec-2020

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1 .ใช้สำหรับนักกิจกรรมบำบัดจาก MyNurz เท่านั้น

2. ใช้บริการได้ครั้งละ 1 คอร์ส สามารถต่อคอร์สบริการตามราคาโปรโมชั่นได้จนกว่าจะหมดโปรโมชั่น

3. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเล่วงหน้า


ทำไหมลูกค้าจึงเลือกใช้บริการของ MyNurz : 

 • ปรึกษาปัญหาและขอคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้นักกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

 • มีการคัดสรรนักกายภาพกิจกรรมบำบัดที่มีความสามารถให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการ

 • นักกายภาพกิจกรรมบำบัดทุกคนที่ให้บริการภายใต้ MyNurz มีใบประกอบวิชาชีพทุกคน

 • ส่งโปรไฟล์ของนักกิจกรรมบำบัดให้ลูกค้าก่อนให้บริการ

 • ให้บริการได้ทั่วปรเทศไทย

 • สามารถส่งนักกิจกรรมบำบัดไปให้บริการได้ภายใน 24 ชั่วโมงในเขต กรุงเทพ และ 48 ชั่วโมง ในต่างจังหวัด

 • มีการติดตามผลการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดจากส่วนกลาง และรายงานผลสุขภาพและกิจกรรมให้กับญาติทราบเป็นรายสัปดาห์

 • มีการการันตีการให้บริการของนักกิจกรรมบำบัด หากลูกค้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนนักกิจกรรมบำบัดคนใหม่ได้


คุณสมบัติ ของนักกิจกรรมบำบัด MyNurz :

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางกิจกรรมบำบัด โดยใช้เวลาศึกษาทั้งหมด 4 ปี

 • ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

 • มีประสบการณ์โดยตรงกับงานกิจกรรมบำบัด

 • มีประวัติการทำงานที่ดี  ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม

หน้าที่ ของนักกิจกรรมบำบัด MyNurz :

 • ออกแบบโปรแกรมกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสมกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ป่วยหรือฟื้นฟูให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น

 • ใช้เทคนิคเฉพาะในการบำบัดผู้ป่วย  ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวัดได้ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น

 • คัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการในเด็กระหว่าง 1-6 ปี

 • กระตุ้นการดูด การเคี้ยว และการกลืนอาหารในเด็ก

 • ให้คำปรึกษากิจกรรมการเล่นเพื่อนส่งเสริมการพัฒนาการ

 • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา ประเมินผลและติดตามผลหลังจากทำการบำบัด 

ผู้ใดควรใช้บริการนักกิจกรรมบำบัด :

 • เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กกลุ่มออทิสติก ดาวน์ซินโดรม บกพร่องทางสติปัญญา

 • กลุ่มเด็กสมองพิการ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน

 • กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้า ต้องการการกระตุ้น

 • ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว อัมพาต

 • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของแขนและมือส่งผลต่อการทำงาน

 • ผู้ป่วยที่บกพร่องทางการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจ ความจำ

 • ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการกลืน

 • ครอบครัวผู้ป่วยหรือผู้สุงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด  แต่ไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญในการดูแล

 • ครอบครัวที่ต้องการให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอบอุ่นใจ หากกลับไปอยู่ที่บ้าน

 • ครอบครัวที่ต้องการประหยัดค่ารักษาในโรงพยาบาล