บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ตามแพทย์นัด บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ฟอกไต บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลอดภัย สะอาด ( sterile) บริการเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วย (Ng Tubes) แบบ (Sterile) บริการเปลี่ยนสาย ปัสวะ (Foley) ทำอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ พาทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อความผ่อนคลาย บริการทั่วไปตามกิจวัตรประจำวัน เช่น ดูแลทำความสะอาดร่างกาย บริการ ซัก – รีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย ตรวจวัดความดัน ปรอท น้ำตาล ดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐาน พาไปเดินเล่นนอกบ้าน เช้ารอบ เย็นรอบ รอบละ 2 ชม. ป้อนยา หยอดตา นั่งแท็กซี่พาไปรพ.

มายแคร์

รับดูแลคนแก่ คนชรา คนสูงวัย คนป่วยถึงที่บ้าน

รับงานเฝ้าไข้และดูแลถึงที่บ้าน

ราคานี้รวมค่าอาหารและค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว พร้อมดูแลคุณทุกวันไม่เว้นเสาร์ - อาทิตย์

รับเฝ้าไข้ ดูแลคนแก่ คนชรา คนสูงวัย คนป่วยถึงที่บ้าน

บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ตามแพทย์นัด บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ฟอกไต บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลอดภัย สะอาด ( sterile) บริการเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วย (Ng Tubes) แบบ (Sterile) บริการเปลี่ยนสาย ปัสวะ (Foley) ทำอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ พาทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อความผ่อนคลาย บริการทั่วไปตามกิจวัตรประจำวัน เช่น ดูแลทำความสะอาดร่างกาย บริการ ซัก – รีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย ตรวจวัดความดัน ปรอท น้ำตาล ดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐาน พาไปเดินเล่นนอกบ้าน เช้ารอบ เย็นรอบ รอบละ 2 ชม. ป้อนยา หยอดตา นั่งแท็กซี่พาไปรพ.
บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ตามแพทย์นัด บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ฟอกไต บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลอดภัย สะอาด ( sterile) บริการเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วย (Ng Tubes) แบบ (Sterile) บริการเปลี่ยนสาย ปัสวะ (Foley) ทำอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ พาทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อความผ่อนคลาย บริการทั่วไปตามกิจวัตรประจำวัน เช่น ดูแลทำความสะอาดร่างกาย บริการ ซัก – รีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย ตรวจวัดความดัน ปรอท น้ำตาล ดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐาน พาไปเดินเล่นนอกบ้าน เช้ารอบ เย็นรอบ รอบละ 2 ชม. ป้อนยา หยอดตา นั่งแท็กซี่พาไปรพ.
บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ตามแพทย์นัด บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ฟอกไต บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลอดภัย สะอาด ( sterile) บริการเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วย (Ng Tubes) แบบ (Sterile) บริการเปลี่ยนสาย ปัสวะ (Foley) ทำอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ พาทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อความผ่อนคลาย บริการทั่วไปตามกิจวัตรประจำวัน เช่น ดูแลทำความสะอาดร่างกาย บริการ ซัก – รีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย ตรวจวัดความดัน ปรอท น้ำตาล ดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐาน พาไปเดินเล่นนอกบ้าน เช้ารอบ เย็นรอบ รอบละ 2 ชม. ป้อนยา หยอดตา นั่งแท็กซี่พาไปรพ.
บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ตามแพทย์นัด บริการรับส่ง-ผู้ป่วย ฟอกไต บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลอดภัย สะอาด ( sterile) บริการเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วย (Ng Tubes) แบบ (Sterile) บริการเปลี่ยนสาย ปัสวะ (Foley) ทำอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ พาทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อความผ่อนคลาย บริการทั่วไปตามกิจวัตรประจำวัน เช่น ดูแลทำความสะอาดร่างกาย บริการ ซัก – รีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย ตรวจวัดความดัน ปรอท น้ำตาล ดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐาน พาไปเดินเล่นนอกบ้าน เช้ารอบ เย็นรอบ รอบละ 2 ชม. ป้อนยา หยอดตา นั่งแท็กซี่พาไปรพ.

บริการดูแล

รับดูแลและเฝ้าไข้ งานดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
รับดูแลและเฝ้าไข้ ผู้สูงอายุสมองเสื่อม ผู้สูงอายุโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คนชราภาพ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
รับดูแลผู้สูงอายุและเฝ้าไข้ผู้ป่วยเรื้อรัง เฝ้าไข้ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น ดูแลผู้สูงอายุและเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด

เช่นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยโรคแผลกดทับ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหมอนรองกระดูก ทับเส้นประสาท ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดศัลยกรรม ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น ผู้ป่วยที่เจาะคอ ผู้ป่วยดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง สวนปัสสาวะ ทำแผล ต้องให้ออกซิเจน ผู้ป่วยที่รับการทำกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ผู้ป่วย stroke ที่บ้าน

คนป่วยโรคไต คนป่วยโรคมะเร็ง คนป่วยติดเตียง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยตับแข็ง ผู้ป่วยทางสมอง ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกเชิงกราน ผู้ป่วยมะเร็งตับ ผู้ป่วยมะเร็งปอด ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคปอด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วย acs ผู้ป่วย burn ผู้ป่วย ckd ผู้ป่วย copd ผู้ป่วย hiv ผู้ป่วย icu ผู้ป่วย sepsis ผู้ป่วย stroke ผู้ป่วย tb ผู้ป่วย trauma ผู้ป่วยเจาะคอ ผู้ป่วยเปลี่ยนตับ ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ผู้ป่วย เอชไอวี ผู้ป่วยแผลกดทับ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วย โรคตับ ผู้ป่วยโรคลมชัก ผู้ป่วยโรคลูคีเมีย ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยไทรอยด์ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ผู้ป่วยข้อติด ผู้ป่วยข้อติดแข็ง ผู้ป่วยข้อสะโพกหลุด ผู้ป่วยขาหัก ผู้ป่วยซี่โครงหัก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยติดเชื้อmdr ผู้ป่วยติดเชื้อในร่างกาย ผู้ป่วยถุงน้ำดีอักเสบ ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ผู้ป่วยนิ่ว ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังหัก ผู้ป่วยบาดเจ็บช่องท้อง ผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก

ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้ป่วยปอดติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยผ่าเข่า ผู้ป่วยผ่าตัดไทรอยด์ ผู้ป่วยผ่าตัดไส้เลื่อน ผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่า ผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพก ผู้ป่วยผ่าตัดปอด ผู้ป่วยผ่าตัดลําไส้ใหญ่ ผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง ผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้ป่วยฟอกไต ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ป่วยมะเร็งปอด ผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยลมพิษ
ผู้ป่วยลําไส้อุดตัน ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ผู้ป่วยสโต๊ค ผู้ป่วยสโตรก ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยเจาะคอ ผู้ป่วยเจาะปอด ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยวัณโรค

บริการและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น 12-24 ชั่วโมง
โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริบาล ที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ทั้งทางภาคความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลและภาคปฎิบัติเพื่อฟื้นฟู สุขภาพร่างกายและจิตใจ
บริการกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
บริการกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
ตรวจประเมินสถานที่ให้สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด
ตรวจประเมินเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อดูแลความ ปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ติดต่อเรา : 06 24255688

Email : support.th@mynurz.com

โทรฟรีผ่านไลน์ในเวลาทำการ และนอกเวลาทำการตอบผ่านไลน์แอด เพิ่มเพื่อนฟรี

เพิ่มเพื่อน

ที่อยู่ บริษัท โครนัส โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

999/9, The Offices at Central World, Unit 805, 8th Floor, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand, 10330